Müslümanlar ve Yahudiler...

Nerede petrol varsa Yahudiler o bölgeyi Müslümanlaştırır... Çünkü Müslümanlar doğal kaynaklarını peşkeş çeker, sorgulamazlar... Fakirliğin Tanrı'nın sınavı olduğuna inandırılmışlardır... 

İşte bütün bunlar Yahudi için adeta "nimet" gibidir. Bunu fırsat bilip 55 İslam ülkesini kıyasıya sömürür Yahudi... Sömürdüğü İslam ülkelerinde başa getirdiği politikacı kuklalar yardımıyla o ülkenin tüm doğal kaynakları Yahudi'nin midesine iner... 

Gittikçe fakirleşen Müslümanlara ise fakirliklerini sorgulamamaları, aksi halde cennete gidemeyecekleri şırınga edilir... Bütün bu fakirliğin Tanrı'nın bir testi, sınavı olduğu beyinlerine kazınır... Aza, en aza şükür etmeleri öğretilir... Öğretilir ki; Müslümanın doğal kaynakları Yahudi'nin midesine kolayca insin...

Bu beyin yıkamalar ahlaksızlığa kadar gitmektedir...  İtaat eden erkeklerin cennette Hurilerle ödüllendirileceği söylenir... Kadınların ise cennete gittiklerinde ne yapacağı bilinmiyor...

Yahudi uydurduğu bu masalları halka şırınga eden ülke yöneticilerini ödülsüz bırakmaz... Onları saraylarda yaşatır... Kısa sürede görülmemiş servetin sahibi olurlar... Elbette tüm bu servetler Yahudi'nin midesine inenin milyonda biri değildir...   

TV programlarında halka fakirliğin iyi bir şey olduğunu, aza şükür edilmesini anlatan soysuzlara ise yüz binlerce dolar maaşlar, villalar,  Mercedes arabalar verilir...

İtiraz edenler, sorgulayanlar; önce "cehennemde yanacaksın" tehdidine maruz kalırlar. Bu itirazlarını yüksek sesle dile getirenler işlerinden kovulurlar ya da kovulmaları için sürekli haklarında soruşturmalar açılır... Hayatları Adliye binalarında geçtiği için işlerinden kovulurlar... 

İtirazlarını özellikle internet aracılığı ile duyuranlar ise kelepçelenip kodese tıkılırlar...

Bilim yuvaları birer ikişer yıkılır yerlerine dini okullar, vakıflar, kurslar açılır..  Çünkü Yahudi için dünyada en tehlikeli şey; okumuş ve bilim insanı olmuş nesillerdir... Teknolojiden, sağlık alanına ve ticarete kadar her konuda Yahudi'nin rakibi olacakları için yok edilmeleri gerekir...


Bütün bunlardan daima Yahudi kârlı çıkar...

Nerede petrol varsa, Yahudi oradadır...

2. Dünya Savaşı'ndan sadece 3 yıl sonra kurulan İsrail neden Avrupa'da kurulmadı?!.. Savaşı kazanan Yahudiler isteselerdi Avrupa'da bir devlet kurabilirlerdi... Eski Prusya'da kurabilirlerdi mesela... Öyle yapmayıp; Müslümanların kutsal dediği Filistin'i para karşılığı satın alıp İsrail'i kurdular...

Çünkü Avrupa'da petrol yok ama Ortadoğu'da var...

Misal; Polonya'da petrol yok, olsaydı Yahudiler o ülkeyi Müslümanlaştırıp, İsrail devletini Avrupa'da kurarlardı...


CEM AKKILIÇ

19 Haziran 2017